ارتباط قوی تمایز توست

محتوای روانشناسی

اهمالکاری (تنبلی) گرایشی چیه ؟

اهمالکاری (تنبلی) گرایشی چیه ؟ منظور از گرایش همون میل و خواسته­ ی ما هستش . توی این نوع از اهمالکاری (تنبلی)، ما یسری میل و خواسته های درونی داریم که باعث میشن که توی انجام کارهامون اهمالکاری کنیم که ...

اهمالکاری (تنبلی) شناختی چیه؟

اهمالکاری (تنبلی) به دلیل مسائل شناختی توی اهمالکاری (تنبلی) شناختی ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که مسئله و مشکل کجاست و چون کلا نمیدونیم که مشکلمون چیه پس طبیعتاً دنبال راه حل و انجام دادن کاری هم نمیریم و دچار اهمالکاری ...

اهمالکاری (تنبلی) چیه ؟

اهمال کاری (تنبلی) چیه ؟ توی این مقاله به دو تا موضوع در مورد اهمال کاری (تنبلی) می پردازیم : تعریف اهمال کاری (تنبلی) انواع اهمال کاری (تنبلی) 1. تعریف اهمال کاری (تنبلی) اهمالکاری یعنی : تعلل ورزیدن توی انجام ...